Türkiye’de kağıt ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte olan 70’in üzerinde firma bulunmaktadır. Bu sektör içerisinde yer alan tüm firmaların beyaz sülfit ambalaj kağıdı üreticileri olduğunu söyleyebiliriz. Üreticilerin çok olmasından kaynaklı olarak rekabetin yoğun yaşandığı bir sektördür.

Eş zamanlı olarak ürünün kullanım alanı göz önünde bulundurulduğunda, maliyetlerin düşük tutulmasına çalışılırken, kalitenin arttırılması ile firmalar arasında farklılaşma sağlanmaktadır. Firmalar arası rekabetin yaşandığı asıl alan ise üretilebilen ürün çeşitliliğinde yaşanmaktadır.

Beyaz Sülfit Ambalaj Kağıdı Nedir?

Gıda sanayinde ambalajlama ihtiyaçlarının en çok karşılandığı malzeme olarak kağıt kullanılmaktadır. Bu kağıt ihtiyacı birinci sınıf veya ikinci sınıf kağıtlar kullanılarak giderilmektedir. Kağıtların kullanım alanları ve karşılamaları beklenen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak esmer (selüloz rengi tonları) veya beyazlatılmış olarak ambalaj kağıdı üretimleri gerçekleştirilir.

Kağıdın üretim metoduna göre sülfat, sülfit veya mekaniksel selüloz olarak sınıflandırılmaktadırlar. Beyaz sülfit ambalaj kağıdı, şarküteri, fırın, pastane ve fast food benzeri gıdaların serbest olarak ambalajlanmasında kullanılan bir çözümdür.

Ambalaj Kağıdı ve Çevre

2008/98/EC Çevree Atık Yönetimi Direktifi’nin Avrupa’da yayımlandığı yıl Türkiye’de yasal düzenleme gerçekleştirilmiş ve Avrupa’da yürürlüğe giren güncel uygulamalar göz önünde bulundurulmuştur. Beyaz sülfit ambalaj kağıdı üreticileri de bu mevzuat çerçevesinde çevrenin korunmasını sağlamaktan yükümlü tutulmaktadır.

Bu yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yeniden kullanım ve geri dönüşüm çevresel kirliliğin önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple üretici firmalara, yıllar bazında geri dönüşüm oranlarını arttırma yükümlülüğü getirilmiştir.

Geçtiğimiz 2019 yılında firmaların üretimlerinde %30 oranında kağıt ve karton geri dönüştürmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu oran 2020 ve sonraki yıllar için ise %35 olarak belirlenmiştir.

Ambalaj Kağıdı Kullanımı ve Duyarlı Tüketici

Beyaz Sülfit Ambalaj Kağıdı Üreticileri tarafından üretilen beyaz sülfit ambalaj kağıdının kullanım alanı geniş ve esnektir. Daha önce de belirttiğimiz üzere şarküteri, fırın ve pastane ürünlerinin günlük hayatta paketlenmelerinde kullanılan ambalaj türüdür.

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirler sebebiyle kullanım alanı naylon poşetlerin olduğu alanlara genişleme eğilimindedir. Duyarlı bir tüketici olarak, bu tür çöplerin ayrıştırılması, mümkünse tekrar kullanılması değilse geri dönüştürülmesine katkı sağlanabilir.

Sosyal Medya